Министарство привреде Владе Републике Србије упутило је стручној јавности, организацијама, као и другим заинтересованим странама позив на јавне консултације о Предлогу закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.