На редовној седници Европске кинематографске асоцијације Euroimages, која је одржана данас у Дубровнику, прихваћен је захтев државне заједнице Србија и Црна Гора да постане тридесет друга чланица ове организације.