Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици, чиме се усклађује национално законодавство у области енергетике са правним тековинама Европске уније и на свеобухватан и ефикасан начин решава питање пуне примене релевантних прописа Уније.