Министар државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије Александар Мартиновић и представници репрезентативних синдиката у правосуђу - председница Синдиката запослених у правосудним органима Слађанка Милошевић и председница Синдиката организација правосудних органа Србије Виолета Марковић, потписали су данас Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за државне органе, као и његове измене и допуне.