Влада Републике Србије формирала је на данашњој седници Савет за спречавање вршњачког насиља, чији ће задатак бити, поред осталог, да обезбеди организовање мобилних тимова за вршњачко насиље кроз протоколе између центара за социјални рад и других служби, као што су образовне и здравствене установе и полиција, које ће хитно да реагују када се догоди оваква врста насиља.