Посланици Народне скупштине Републике Србије изгласали су синоћ више закона, међу којима су и Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Закон о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије.