Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години, која су намењена искључиво локалним самоуправама.