Влада Републике Србије покренула је рад на изради закона о финансирању високог образовања са циљем уређивања овог питања у најбољем интересу универзитета, факултета, академија струковних студија и Владе, односно академске заједнице и државе.