Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије указало је данас на то да инспектори рада савесно и одговорно врше послове инспекцијског надзора и да је механизам контроле од стране тих инспектора допринео унапређењу система безбедности и заштите здравља на раду код послодаваца.