Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије објавио је измењен јавни позив за куповину станова намењених решавању стамбених потреба најугроженијих избеглица са простора бивших република СФРЈ на територији Београда од физичких и правних лица, на основу којих ће откуп стамбених јединица бити омогућен по тржишним ценама до 1.800 евра без ПДВ-а по метру квадратном, који траје до 1. априла 2023. године.