Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да је Венецијанска комисија на 134. пленарној седници усвојила извештај о примени мишљења о нацртима правосудних закона, у коjeм су још једном похваљена решења садржана у правосудним законима, која представљају важан напредак у процесу усклађивања са европским стандардима.