Министар грађевинарства, саобраћаја и инфрaструктуре у Влади Републике Србије Горан Весић разговарао је са представницима Сталне конференције градова и општина (СКГО) о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, посебно о одредбама које се односе на бенефите које ће те измене донети локалним самоуправама.