Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Акциони план за спровођење Програма Владе којим се разрађују приоритетни циљеви, резултати и рокови за њихово достизање.