Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да је Програм економских реформи зa пeриoд 2023-2025. гoдине (Economic Reform Programme – ЕРП), у оквиру деветог циклуса економске координације са ЕУ, достављен Европској комисији 31. јануара ове године, чиме је његова припрема завршена у предвиђеном року.