Министарство финансија Владе Републике Србије подсетило је данас на то да је од 1. јануара наступила обавеза слања, примања и чувања електронских фактура за субјекте приватног сектора који су обвезници ПДВ путем Система електронског фактурисања, што је у складу са Законом о електронском фактурисању.