Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници сет предлога правосудних закона којима се спроводе промене Устава у делу који се односи на организацију и уређење правосудних органа, са циљем да се ојача владавина права и повећа правна сигурност кроз независније судство и самосталније јавно тужилаштво и испуне обавезе преузете у процесу европских интеграција.