Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и ЕУ о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа – оквирном програму за истраживања и иновације.