Министарство просвете Владе Републике Србије саопштило је да је образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству, који се остварује по Посебном програму основног образовања и васпитања, у школској 2022/23. години проширен на још две државе – Руску Федерацију и Краљевину Шпанију.