Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о буџету за 2023. годину, којим су предвиђени укупни приходи и примања у износу од 1.843,4 милијарде динара, што је за 133,8 милијарди динара, односно 7,8 одсто, више у односу на износ прихода предвиђен ребалансом буџета за 2022. годину.