Министарство културе Владе Републике Србије саопштило је да је, расписујући конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину, имало за циљ заштиту јавног интереса у овој сложеној и важној друштвеној области, а конкурсна процедура није прекршена ни у једном свом делу.