Управа за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије саопштила је данас поводом актуелног пренамножења штетног инсекта губара да је сходно ситуацији, министар Ивана Дулић-Марковић донела Наредбу о спровођењу мера ради спречавања штета од губара и ширења овог инсекта и формирала Штаб за праћење мера прописаних Наредбом у који су укључени представници научних, стручних и државних институција.