Влада Републике Србије интензивно ради на креирању подстицајног пословног окружења које ће поспешити и подржати развој иновативне привреде кроз смањивање административних баријера, а истовремено у фокусу је успостављање механизама за лакши приступ грађана информацијама.