Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је поводом догађаја везаних за реконструкцију хотела "Шумадија" и отвореног купатила у његовој близини, на просторно културно-историјској целини "Парк Буковичке Бање у Аранђеловцу", да је радове могуће изводити у складу са условима и уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.