Државни секретар Министарства рударства и енергетике Владе Републике Србије Зоран Лакићевић изјавио је данас да препоруке за смањење потрошње које је то министарство послало јавним предузећима, државној управи, установама и локалним самоуправама нису обавезујуће, већ треба да подстакну да јавни сектор направи своје планове штедње.