Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије и Тим Уједињених нација за људска права у Србији, уз подршку Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права, представили су данас инструмент за укључивање принципа „Да нико не буде изостављен“ у законска и стратешка документа Републике Србије.