Влада Републике Србије саопштила је данас да је у оквиру здравственог система Србије покренуто неколико пилот-пројеката чији je циљ да се у пракси испита потенцијал одређених облика телемедицине (пре свега, електронских и телефонских консултација између грађана, изабраних лекара и лекара специјалиста) за унапређење лечења пацијената.