Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, расписало је јавни међународни једностепени архитектонско-урбанистички конкурс за уређење комплекса, изградњу нових и реконструкцију постојећих смештајних капацитета у комплексу „Студентски град“ на Новом Београду.