Влада Републике Србије донела је на данашњој седници допуњену одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, којом се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на предлог Комисије, одобрава прерасподела нереализоване количине уља по издатим дозволама за мај, а након достављеног извештаја Управе царина о извозу.