Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Фискалну стратегију за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, којом се обезбеђује остваривање основних циљева Владе у дефинисању економске и фискалне политике и уравнотежење макроекономске и фискалне позиције државе, имајући у виду размере здравствене и економске кризе изазване коронавирусом у 2020. и 2021. години.