Влада Републике Србије продужила је данас трајање Уредбе о ограничењу цене нафтних деривата до 30. јуна.