Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак о Анексу 2 Основног уговора о гаранцији Републике Србије за кредитирање привреде услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као помоћ домаћим предузећима чије је пословање усмерено на тржишта Русије, Украјине и Белорусије.