Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво како би се успешно реаговало на опасност од тржишних поремећаја узрокованих значајним растом тражње на светском и домаћем тржишту.