Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020–2025. године, у периоду од 2022. до 2025. године, којим се омогућава даље јачање државе, доступности правде и правне сигурности у сврху квалитетног и ефикасног остваривања заштите права и слобода грађана и подизања нивоа поверења у правосудни систем.