Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену Уредбу о ограничењу висине цена деривата нафте, којом се омогућава привредним субјектима који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава да се испорука, осим утакањем у погонске резервоаре превозних средстава, може вршити и утакањем у посуде за транспорт деривата нафте у максималној количини до 60 литара.