Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак о потреби образовања радних група за праћење стања на привредном и финансијском тржишту и стабилног, континуираног снабдевања храном и енергентима.