Министарство унутрашњих послова саопштило је да је на седници Владе Републике Србије донета Одлука о одређивању цене техничког прегледа возила, којом се одређује најнижа и највиша цена редовног годишњег техничког прегледа, као и највиша цена ванредног и контролног техничког прегледа.