Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Стратегију за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022–2030. године, којом се обезбеђује правни и инситуционални оквир неопходан организацијама цивилног друштва, како би деловале независно и несметано и биле подстакнуте за веће учешће у реформским процесима.