Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника.