Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о социјалном предузетништву, чији је циљ стварање повољног пословног окружења за развој социјалног предузетништва, развијање свести о значају социјалне економије и социјалног предузетништва и задовољење идентификованих друштвених потреба.