Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, у циљу побољшања услова за задовољење њихових основних потреба, подстицаја рађања деце и пружања подршке материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју, децом са инвалидитетом, као и деци без родитељског старања.