Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Закључак о сагласности да се крајњим купцима електричне енергије на територији Републике Србије, на подручјима у којима је у децембру 2021. године услед снежних падавина дошло до ненајављених прекида у снабдевању електричном енергијом дуже од 24 сата кумулативно, умањи утрошени број киловат сати за месец децембар 2021. године у износу од 50 одсто.