Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о тржишту капитала у циљу постизања веће транспарентности и одговорности у пословању, креирању и развоју финансијских института који се нуде на тржишту капитала, а самим тим и стварању атрактивнијег тржишта, како за домаће, тако и за стране инвеститоре.