Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити којим се додатно унапређује положај корисника тих услуга, без дискриминације, под равноправним условима, уз активно, ефективно и информисано учешће свих лица која учествују у доношењу одлука, а које утичу на живот и права корисника, у складу са приступом заснованим на људским правима.