Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је данас да је Србија, водећи се најбољом међународном праксом активног управљања јавним дугом, у циљу заштите од различитих облика финансијских ризика, као и додатног смањења трошкова задуживања, реализовала још једну, четврту по реду, своп трансакцију.