Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о иновационој делатности којим се успоставља мрежа научно-технолошких паркова као саветодавног тела, унапређује пословање Фонда за иновациону делатност и омогућава реформа Регистра иновационе делатности.