Саветовање на тему "Злоупотребе информационих технологија - ЗИТЕХ", под покровитељством Савета министара државне заједнице Србија и Црна Гора, одржано је на Тари од 31. маја до 3. јуна.