У Бриселу ће 10. и 11. јуна бити настављени технички разговори у вези са Споразумом о текстилу са представницима Европске комисије, током којих ће се поново испитати сви аспекти спровођења Споразума и утврдити да ли законски оквир који је на снази и надлежности које су њиме утврђене, а које се односе на државну заједницу, као и на државе чланице, омогућавају спровођење Споразума како је предвиђено.