Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о буџету за 2022. годину, који предвиђа укупне буџетске приходе и примања у износу од 1.516,8 милијарди динара, при чему је овај документ превасходно развојног карактера.