Влада Републике Србије саопштила је да је Венецијанска комисија  данас усвојила позитивно мишљење о Нацрту акта о промени Устава и Нацрту уставног закона за његово спровођење, чиме је остварен велики напредак у испуњавању обавеза из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Правосуђе и основна права.