Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције, који је усклађен са препорукама групе држава Савета Европе за борбу против корупције – ГРЕКО.